Het lidgeld voor 2015 bedraagt:

De inschrijving voor 2015 is geldig tot en met 31-12-2015.

De leden van de Ruitersclub Saeftinghe vzw kunnen deelnemen aan de verschillende activiteiten door de vereniging ingericht en genieten een korting op de rijlessen.

In het lidgeld is een persoonlijke ongevallenverzekering (type C) inbegrepen. Deze verzekering is alleen geldig in een VLP aangesloten club. Zij dekt de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen van de sportbeoefenaar op alle clubactiviteiten of activiteiten waaraan de club als zodanig deelneemt zoals wedstrijden, verplaatsingen en sportgemengde activiteiten zoals paard – fietsrally, spelen, allerlei nevenactiviteiten enz. Dus uitsluitend voor erkende clubactiviteiten.

Voor de individuele beoefening van de paardensport is een uitbreiding van deze verzekering aan te raden (type I). Dit is een uitbreiding van de C-verzekering naar het individueel beoefenen van de paardensport, los van de clubactiviteiten. Dus ook buiten clubactiviteiten. De verzekering type I kost 10 euro extra. Deze verzekeringen worden afgesloten bij de Vlaamse Liga Paardensport vzw (VLP). De inhoud van de polis is te raadplegen op de website van de VLP. [klik hier om de polissen te raadplegen]

U wenst lid te worden! Klik hier om uw gegevens in de vullen.

 

 

Preshoekstraat 80 | 8510 KORTRIJK (Marke) | ondernemingsnummer 0413.207.627
copyright © Ruitersclub Saeftinghe vzw